Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 1 : Ryomen Sukuna

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 2 : malédiction

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 23 : L'étoile et l'énergie

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 24 : Naissance de la matrice : Récursion Nouv.

  Jujutsu Kaisen Tome 24 : Naissance de la matrice : Récursion

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 22 : Sakurajima : Réincarnation

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 3 : retour de bâton

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 21 : Tokyo 2 : Grande chance

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 4 : je vais te tuer

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 20 : Sendai : en pleines festivités

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 5 : le tournoi

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 19 : Tokyo 1 : un homme en colère

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 6 : rayon noir

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 10 : le tournoi

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 7 : instinct grégaire

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 18

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 17

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 12 : le drame de Shibuya : nécromancie

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 11 : le drame de Shibuya : ouverture

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 9 : mort prématurée

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 13 : le drame de Shuibuya : tonnerre

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 8 : trésor caché

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen Tome 16 : le drame de Shibuya : fermeture

  Gege Akutami

empty